Preureditev in dopolnitev proizvodnih postopkov za zorenje pršuta ter dokup potrebne opreme | Pršutarna Lokev na Krasu 
Preureditev in dopolnitev proizvodnih postopkov za zorenje pršuta ter dokup potrebne opreme

PRŠUTARNA S’KRASA

NAZIV

Preureditev in dopolnitev proizvodnih postopkov za zorenje pršuta ter dokup potrebne opreme iz naslova Podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

Povzetek

Investitor je na javnem razpisu kandidiral z investicijo v obstoječem objektu v naselju Lokev, ki je zajemala preureditev in dopolnitev proizvodnih postopkov za zorenje pršuta ter dokup potrebne opreme za razširitev proizvodnih kapacitet in z namenom racionalizacije proizvodnje. Investicija je obsegala povečanje kapacitet zorilnice in nakup nove tehnološke opreme. Z investicijskim vzdrževanjem obrata in posodobitvijo tehnološke opreme so dani pogoji za večjo kapaciteto proizvodnje želene strukture izdelkov – poudarek na proizvodnji pršutov z geografskim poreklom dimljenih izdelkov, hkrati pa je investitorjeva proizvodnja neodvisna od drugih proizvodnih storitev.

Cilji

S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo doseženi naslednji cilji investicije:

– povečanje deleža prodaje izdelkov lastne proizvodnje,
– povečanje deleža prodaje izdelkov višjega cenovnega razreda z višjo dodano vrednostjo (»kraška« blagovna znamka),
– povečevanje deleža proizvodnje pršutov z geografskim poreklom,
– realizacijo vseh proizvodnih faz v lastni proizvodnji,
– tehnološke izboljšave proizvodnje,
– zniževanje stroškov proizvodnje (racionalizacija) ter
– povečanje produktivnosti.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

Investicija je zajemala gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela ureditve dimne komore in zorilnice ter tehnološko posodobitev proizvodnje – dokup opreme. Izvedena je bila vgradnja transportnih tirov, dimne komore ter opreme za proizvodnjo dima, sistema klimatizacije, dobava in montaža stroja za vakuumsko pakiranje ter investicijsko vzdrževanje obrata

Investicija omogoča tehnološko posodobitev in povečanje kapacitet lastne proizvodnje ter izvajanje proizvodne faze dimljenja, zorenja v lastnem obratu in s tem zmanjšuje odvisnost podjetja od tujih storitev.

Pričakovani rezultati

– Boljša izkoriščenost proizvodnih kapacitet,
– fleksibilno, hitro in zanesljivo servisiranje kupcev,
– še večja in konstantnejša kvaliteta proizvodov.

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podeželja.si